GT RADİAL
GARANTİ ŞARTLARI

 • Satın aldığınız lastik; üretim, malzeme ve işçilik hatalarına karşı firmamız garantisi altındadır. 
 • Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar, 2 yıl veya 1,6 mm. diş derinliği kadardır. (Hangisi önce dolarsa.)
 • Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar.
 • Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.
 • Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
 • Lastiklerin garanti süresi içerisinde üretim, malzeme ve işçilik hatalarından dolayı arızalanması durumunda ve tamirinin mümkün olduğu hallerde işçilik masrafı veya herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
 • Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen lastiğin;
 • Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 • Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,
 • Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
 • Lastiğin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.Diğer garanti kapsamı dışında kalan hususlar ayrıca bu garanti belgesinde belirtilmiştir.
 • Lastik sahibi ile yetkili satıcı arasında oluşabilecek anlaşmazlık lastik sahibi tarafından en kısa zamanda şirketimize bildirilmelidir.
 • Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN HUSUSLAR

 • Araç üreticisinin tavsiye ettiği lastik ve jant ebatları dışındaki farklı kullanımlar.
 • Taş, çivi, cam ve benzeri yabancı cisimler nedeniyle hasar görmüş lastikler.
 • Araç mekaniğinden ve hatalı kullanmalardan kaynaklanan hasarlar.
 • Kasis, çukur, kaldırım benzeri dış etkenler ve hatalı, kötü kullanım sonucu meydana gelen çarpma ve darbelerden kaynaklanan hasarlar.
 • Dış lastik içine takılan iç lastik ve / veya konulan farklı marka ve ebatta olmasından kaynaklanan hasarlar.
 • Aracın ruhsatında belirlenen istiap haddi üzerinde yükleme yapılması sonucunda meydana gelen hasarlar.
 • Uygun olmayan hava basıncı ile kullanılmasından kaynaklanan hasarlar.
 • Yüksek hızlarda yapılan ani ve şiddetli frenlemeler sonucunda lastiğin taban kısmında meydana gelen aşınma hasarları.
 • Lastik eşleşmelerinin farklı marka ve özellikteki lastikler ile yapılmasından oluşabilecek hasarlar.
 • Lastiğin janta takılması veya sökülmesi esnasında topukta veya başka bölümde meydana gelebilecek hasarlar.
 • Tamir edilmiş veya kaplanmış lastikler.
 • Lastiklerin sahipleri tarafından uzun süreli direkt güneş ışınları, ozona veya manyetik alana maruz kalacak şekilde konumlandırılmasından doğabilecek hasarlar.
 • Lastiğin üretim amacına uygun olmayan yol şartlarında kullanılmasından doğabilecek hasarlar.
 • Aracın uzun süre hareketsiz kalması sebebiyle lastikte oluşan deformasyonlar.
 • Güvenlik sınırı olan 1,6 mm. ve altındaki diş derinliğine inmiş lastikler.

GARANTİ PROSEDÜRÜ NASIL UYGULANIR

1 – Müşteri, lastiği Garanti Belgesi ve Fatura ile birlikte KONLAS Yetkili Satıcısına teslim eder.
2 – Yetkili Satıcı, Arızalı Lastik Talep Formu’nu doldurarak bir suretini müşteriye verir.
3 – Yetkili Satıcı, Arızalı Lastik Talep Formunu, Garanti Belgesini ve Faturayı eksiksiz olarak KONLAS’a ulaştırır.
4 – Lastik, KONLAS Teknik Danışmanı tarafından incelenir, sonuç Yetkili Satıcıya ve müşteriye yazılı olarak bildirilir.
5 – Fabrikasyon özür tesbit edilen lastik için belirlenen tazmin tutarı yetkili satıcımızın cari hesabına yürürlükteki muhasebe kuralları çerçevesinde tüketici adına transfer edilir. Garanti kapsamı dışında kalan lastik ise tüketiciye iade edilmek üzere Yetkili satıcıya teslim edilir.Özür tesbit edilerek veya ticari yaklaşımla değiştirilen veya ödeme yapılan lastik teknik servisimiz tarafından hurdalanır. Dolayısıyla iade edilmez.

Garanti süresi: 2 (iki) yıl veya 1,6 mm. diş derinliğine ininceye kadardır. (Hangisi önce dolarsa)
Azami Tamir Süresi: 20 İş günü.
  Gt Radial Garanti Belgesi İndirin.

GT RADIAL - TÜRKİYE

Blog

Kış Lastikleri

Kış lastikleri, son yıllarda özellikle yoğun kar yağışları nedeniyle Türkiye’de de kullanılmaya başlandı. Türkiye’de henüz belirli bir kesim tarafından

Lastik Bakımı

Lastiklerinizin havasını en az 15 günde bir kontrol edin.Lastiğinizi kaldırım kenarına ve sivri yüzeylere çarpmaktan kaçının.


Garanti Şartları

Satın aldığınız lastik; üretim, malzeme ve işçilik hatalarına karşı firmamız garantisi altındadır. Diş derinliği 1.6mm ye düşen lastikleri mutlaka değiştirin.